Sistem Danışmanlığı

BT Optimizasyon ve Servis Yönetimi Danışmanlığı

Araştırmalar süreç optimizasyonunun BT maaliyetlerini indirmede etkili olduğunu göstermektedir. Ancak çok az şirketin BT süreçleri ile ilgili stratejik kararları verebilmek için gerekli iç kaynak ve araca sahip olduğu görülmektedir. Telcoset, müşterileri ile birlikte değişim için gereken uygun yol haritasını tanımlamakta ve en iyi uygulama değerlendirmeleri ile BT operasyonlarını optimize etmektedir. Maliyet indirimi, servis performansı iyileştirmesi ve BT ile şirketin ana faaliyet alanı gereksinimlerinin birbiri ile uyumlu olması için dışarıdan insan kaynağı sağlanması ya da belirli işlerin şirket dışına verilmesi gibi modellerle şirketin tanımlanmış optimizasyonu elde etmesine yardım edilmektedir.

BT Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı

Şirketlerin sahip oldukları BT ortamı ile faaliyet alanları arasındaki ilişkileri anlamak gelecekteki teknoloji yatırımlarını konumlandırmak açısından çok önemlidir. Telcoset, şirketin varolan teknoloji mimarisi, BT hizmetleri ve kaynak kullanım işbirlikteliklerinin işe etkilerini ve risklerini projenin başında analiz ederek firma ile paylaşır. Bu şekilde hangi yönde ilerleneceğine Telcoset ve şirket birlikte karar verirler.

BT Mimarisi Yönetim  Danışmanlığı

BT ortamındaki değişiklikler, kötü planlama, hızlı büyüme vb. nedenler yüzünden günümüzde çoğu şirketin teknoloji mimarisi optimize edilmemiştir. Telcoset danışmanları özellikle ağ yapısı, UC, sanallaştırma vb. konularda firmalara hizmet odaklı danışmanlık vermektedir. Altyapı, uygulama ve hizmet sunma, planlama yapılması gibi konuları içeren entegre edilmiş bir strateji belirlemek ve bütün bunları yaparken maliyetleri en makul seviyede tutmak gibi konular da Telcoset danışmanlarının yetkinlik konuları arasındadır.

İletişim

Tel: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Harita

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 standartları ile belgelendirilmiştir.