Olağanüstü Durum Danışmanlığı

Telcoset, firmaların herhangi bir doğal afet veya teknik problem durumunda, BT hizmetlerini Sistem Odalarında kurulu alternatif platformlar üzerinden devam ettirmesine yönelik hizmetler sunmaktadır. Bu hizmetin sunulabilmesi için müşteri ile birlikte bir ön çalışma yapılarak, iş sürekliliğine yönelik müşteri BT altyapılarını etkileyebilecek risklerin ve iş etki analizlerinin, gerekli altyapının tasarımı ve operasyonel süreçlerin belirlenmesi işlemleri gerçekleştirilir.

Hizmetin müşteriye sağladığı faydalar şu şekilde özetlenebilir:

•    Karşılaşılan herhangi bir problem veya bir felaket senaryosunda kritik iş fonksiyonları barındıran sistemlerin durmaması,
•    Veri kaybının önlenmesi,
•    Mali kayıpların en aza indirgenmesi,
•    Müşteri kaybının önlenmesi,
•    İş akışlarının kesintisiz devam ettirilmesi,
•    Hizmet kalitesini garanti altına alınması

İletişim

Tel: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Harita

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 standartları ile belgelendirilmiştir.