Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

BT ve İletişim Teknolojileri Yönetimi Danışmanlığı

Telcoset, şirketlerin iş performansını artırmak ve katma değerli sonuçlar elde etmelerini sağlamak üzere BT ve iletişim (LAN, WAN, 3G, GPRS vb.) teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur. Konusunda uzman, endüstri tecrübesi olan danışmanlarımız organizasyonel riskleri en aza indirerek ve global bir kaynak/dış kaynak organizayon modeli uygulayarak, süreçleri verimli hale getirecek firmaya özel  bir yaklaşım izlerler. Telcoset danışmanları sektöre özel perspektifle bakarak, firmanın varolan altyapısını inceler ve firmaların iş yapma etkinliklerini geliştirecek teknoloji çözümlerine firma ile birlikte karar verirler. Ayrıca varolan ve hayata geçirilmesi planlanan uygulamaların integrasyonu konusunda firmalarla işbirliği yaparak yapılan yatırımın kısa zamanda geri dönmesini sağlarlar. Günümüzde farklı trafik modellerinin sonucu olarak konsolidasyon, sanallaştırma, dış kaynak kullanımı ve mobilite  gibi bir çok BT eğiliminin ağ üzerinden şirket uygulamalarına bağlanırken kullanıcı deneyimleri üzerinde de önemli etkileri vardır.

Birçok ağ sadece bu büyüyen ve değişen trafik modellerini taşımak için tasarlanmamıştır, ve buna ek olarak, günümüzde kullanılan birçok protokol WAN üzerinden çalışacak şekilde tasarlanmamıştır. Performans optimizasyonu son kullanıcıların nereden bağlandığından ve uygulamanın nerede olduğundan bağımsız olarak herhangi bir uygulamaya hızlı bir şekilde erişimini sağlar.  Maliyet analizleri yapılan yatırımların yaklaşık 12 ay içerisinde geri döndüğünü göstermektedir.

BT Network Güvenlik Danışmanlığı

Kurumsal Network güvenlik teknolojileri değerlendirmesi, teknoloji yatırımı, güvenlik ihlali bilgilendirme, uygulama geliştirme, güvenlik politikası değerlendirme amacıyla sunulan güvenlik danışmanlığıdır. Düzenli olarak alınan güvenlik danışmanlığında, kurum yatırımlarını daha planlı olarak yapabilmekte, yaptığı yatırımları doğru biçimde değerlendirebilmekte ve ölçümleyebilmekte, güvenlik politikası geliştirme aşamalarını kısmi olarak uygulayabilmektedir.

Telcoset danışmanları, kurumsal güvenlik ihtiyacınızın belirlenmesi, bilgi güvenliği yatırımınızın verimliliğinin ölçülmesi, bilgi varlıklarınıza yönelik güvenlik tehditlerinin belirlenmesi, kurumsal risk analizinizin yapılması hizmetlerini sunabilmek amacıyla en yeni teknolojileri, kendi geliştirmiş oldukları yöntemleri ve araçları kullanmaktadır.Özellikle firewall yönetimi, saldırı tespit ve engelleme(IPS-IDS), Anti-virüs, anti-spam ve içerik filtreleme konularında çözümleri entegre ederek güvenlik danışmanlığını uygularlar.

İletişim

Tel: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Harita

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 standartları ile belgelendirilmiştir.