IMACD Hizmetleri

IMACD, en geniş anlamı ile, PC, notebook, yazıcı, tarayıcı, çevre birimleri, bunların üzerindeki işletim sistemleri, standart uygulamalar vb. gibi, müşterilerin “kullanıcı tarafındaki” ürünlerinin/sistemlerinin gereksinimlere ve gelişimlere paralel olarak, etkin, verimli ve sorunsuz bir biçimde kurulması, taşınması, eklenmesi ve değiştirilmesi sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen destek hizmetleridir. Proje veya çağrı bazlı olarak yürütülür/yönetilir.

Temel olarak hizmetin kapsamı; masaüstü bilgisayar, notebook, yazıcılar, tarayıcılar ve bu sistemlerin bileşenlerinden oluşan bir  kurulum, taşıma, ekleme ve değiştirme  ihtiyaçlarına çözüm sağlanmasıdır. Bu kapsamda IMACD hizmeti çok sayıda bilgi işlem ekipmanına sahip müşterilere ölçeklenebilir, yönetilebilir bir servis kalitesi sağlamaktadır. “Telcoset Servis Merkezlerinde” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

Telcoset, IMACD hizmeti kapsamında aşağıda belirtilen hizmetleri vermektedir: 

a)    Kuruluş Hizmetleri: Kuruluş “Yeni Sistem Kuruluşları” nı içerir. Yazılım ve donanımların müşteri standartlarına uygun olarak gerekli görülen adımlar çerçevesinde kısmen veya tamamen kurulması, birbirlerine bağlanması ve oluşan sistemin kısmen veya tamamen çalışır duruma getirilmesi için yapılması gereken hizmetleri kapsar.

b)    Taşıma Hizmetleri: Taşıma / Yer değişikliği hizmetleri genel olarak müşterinin lokasyonlarında var olan mevcut ekipmanların başka bir şubeye, bölüme veya birime taşınması, planlanan yerleşim noktasında yer değiştirilmesi veya mevcut bir donanımın farklı bir şube, bölüm veya birime taşınması hizmetlerini içerir. Bu hizmet kapsamında sökme, kutulama, etiketleme, nakliye, kuruluş ve test işlemleri yapılmaktadır. Nakliye ve montaj esnasında oluşabilecek hasarlara ilişkin müşterinin arzu etmesi halinde sigorta işlemleride Telcoset tarafında yürütebilmektedir.

Taşıma süreci Telcoset tarafından atanan “Taşıma Sorumlusu”nun  müşteri lokasyonunda yapacağı detaylı inceleme ve müşteri ile birlikte “Taşıma Projeleri Yer İnceleme Formu”nun doldurulması ile başlar. Bu formun kapsamında müşterinin yapılacak taşıma esnasında beklentileri, taşınmasını istediği envanterin detayları, lokasyon bilgileri, altyapıya ilişkin detayları sorgulanmakta ve taşımaya yönelik bir proje planı dahilinde gerekli operasyonel hazırlıklar için zemin hazırlanmaktadır.

Her taşıma işlemi bir proje gibi ele alınmakta, oluşabilecek majör ve minör sorunlar önceden araştırılıp, taşıma esnasında izlenecek yedekleme ve zamanlama stratejileri planlanmaktadır. Oluşabilecek risklerin müşteri ile karşılıklı mutabakat ile netleştirilmesi, karşılıklı alınması gereken aktivitelerin belirlenmesi ve müşteriyi madur durumda bırakacak hiç bir açık kapının bırakılmadan hizmetin sağlanması açısından önemli bir adımdır.

Taşıma sadece donanımların yer değiştirilmesi olarak algılanmaması gereken, eğer gerçek anlamda profesyoneller tarafından gerçekleştirilmezse bir çok sorun oluşturmaya açık bir işlemdir. Taşıma esanasında ve sonrasında oluşabilecek donanımsal ve yazılımsal sorunlar için konusunun uzmanı teknik ekipler görev almakta, gerektiğinde taşınmayı takip eden dönemde de yeni lokasyonda eleman bulundurma servisi sağlanabilmektedir.

c)    Kutulama Hizmetleri: Telcoset kutulama hizmeti kapsamındaki cihazlara koruyucu hizmetler verir. Cihazların mevcut lokasyonlarından sökülmesi, kutulanması ve etiketlenmesi bu hizmet kapsamında gerçekleştirilir. Telcoset kutulama hizmetleri seçime bağlı olarak olarak cihazların montaj/söküm sigortası, ambalaj ve bant maliyetlerini kapsamaktadır.

d)    Nakliye Hizmetleri: Telcoset nakliye hizmetleri; müşteri ürünlerinin çalışma lokasyonları arasında uzman ekipler tarafından taşınmasıdır. Telcoset nakliye hizmetlerine seçimli olarak nakliye sigortasıda eklenebilir.

e)    Envanter Hizmetleri: Masaüstü bilgisayar, laptop, yazıcılar, tarayıcılar ve bu sistemlerin bileşenleriden oluşan ekipmanların donanım ve yazılım envanterlerinin çıkarılması ve raporlanması hizmetlerini kapsamaktadır.

f)    Ekleme Hizmetleri: Ekleme hizmetleri genel olarak müşteri lokasyonlarında bulunan masaüstü bilgisayarlara, laptoplara, yazıcılara, tarayıcılara yazılım ve/veya donanım eklenmesi hizmetlerini kapsamaktadır. Örneğin; yeni kullanıcı, memory, CPU, HDD veya yazılım eklenmesi.

g)    Depolama ve Lojistik Hizmetleri: Müşteri ürünlerinin ve bileşenlerin Kuruluş Hizmetleri, Ekleme Hizmetleri ve Değiştirme Hizmetlerine ek olarak tüm depolama ve sevk işlemlerinin, müşteri adına servis sağlayıcı tarafından yapılması, kayıt altına alınması ve raporlanmasıdır.

İletişim

Tel: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Harita

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 standartları ile belgelendirilmiştir.