Ağ ve Güvenlik Çözümleri

Günümüzde İletişim ağı teknolojilerinin gerekliliği değil, sağladığı avantajlardan nasıl yararlanılacağı önem kazanmıştır. Bunlar,

• Maliyet avantajı,
• İş Sürekliliği
• Bilgilere her an ve heryerden hızlı şekilde erişim

Kurumların kendi sektörlerinde rekabetçi olabilmesi için iletişim ağları, günümüzde maliyet avantajı sağlayabilecek şekilde kuruma özel olarak tasarlanması gerekir hale gelmiştir.

Günümüzde iletişim ağlarının 3 temel özelliğe sahip olması gerekmektedir.

• Sürekli
• Güvenli
• Mobil

Sürekli İletişim Ağı: Sürekli bir iletişim ağı, kurumların iş sürekliliğini sağlayan bir altyapıdır. Kurumların kendi işlerinin aksamasını önlemek amacı ile iletişim ağı altyapısı, kurumların kendi ana işlerine göre önceliklendirilmiş olarak tasarlanması gerekmektedir.

Güvenli İletişim Ağı: İletişim ağı atyapısı globalleşen dünyamızda dış dünya ile haberleşmek zorundadır. Bu haberleşmenin rekabetçi ortamda güvenli bir şekilde yapılması şarttır. Bu amaçla iletişim ağları, dışarı ile iletişime açık ve saldırılara kapalı bir şekilde tasarlanmalıdır.

Mobil İletişim Ağı: Günümüzde bilgilere her lokasyondan hızlı bir şekilde ulaşılmak isteniyor. Bilgilere hızlı ve lokasyon bağımsız olarak ulaşım, kurumların verimliliğini ve esnekliğini artırmaktadır. Bu sebeple mobil uygulamalar hızla gelişmektedir. Kurum içinden ve dışından bilgilere ulaşım sağlayan iletişim ağları kurumların karlılığını ve verimliliğini artırmaktadır.

  • LAN/WAN Wireless
  • Bileşik İletişim Çözümleri
  • İnternet Güvenlik Çözümleri

İletişim

Tel: +90 (212) 337 01 01

Fax: +90 (212) 288 59 19

info@telcoset.com.tr

Barbaros Bulvarı

Dr. Orhan Birman İş Merkezi No: 149 Kat: 10 34349

Balmumcu - İstanbul

Harita

Yönetim Sistemleri

Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2015 ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 27001:2013 standartları ile belgelendirilmiştir.